Blowjob - Blowjob मुख वा जिब्रो संग महिला वा पुरुष जननांगों को उत्तेजना हो र एक धेरै पुरानो र व्यापक अभ्यास हो।

ओरल सेक्स फोरप्ले गर्न वा तपाईंको पार्टनरको ओर्गास्म जगाउनको लागि उत्तम तरिका हो। मौखिक सेक्सको लागि वैज्ञानिक नामहरू कनिनिलिंगस र महिला र पुरुष जननांगहरूको मौखिक उत्तेजनाको लागि फेल्टिओस हुन्।